Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Dane kontaktowe

Informacje dodatkowe

Miejsce zatrundienia

Zobowiązuję się uiścić opłatę za szkolenie na konto MODN, po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu na kurs.


  • Po zakwalifikowaniu na szkolenie prześlemy pełną informację o terminie i miejscu szkolenia oraz zasadach płatności,
    uczestnicy są zobowiązani do przedstawienia w dniu rozpoczęcia szkolenia kserokopii przelewu lub dowodu wpłaty