Warsztaty "Budowanie wspólnoty szkolnej"

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na bezpłatnych warsztatach dla kadry zarządzającej szkół/przedszkoli.

Warsztaty „Budowanie wspólnoty szkolnej”

W Polsce (i nie tylko) rzadko patrzy się na pewne rzeczy/sytuacje z dystansu, rzadko obiera się perspektywę długoterminową. Tak jak w życiu ucznia, tak i w życiu nauczycieli, dyrektorów czy pracowników Ministerstwa Edukacji, liczy się szybka gratyfikacja, nagroda i kara, mierzalny efekt. A przecież nie o to w edukacji chodzi. Ktoś kiedyś popełnił błąd przypisując środkom do celu (metodom sprawdzającym) znaczenie większe niż samym celom? Aktualnie w wielu państwach (i w Polsce) znacznie ważniejsze są wyniki egzaminów niż to, jakie uczeń nabył kompetencje, postawy i co faktycznie wie. Czy idea wspólnoty szkolnej może być antidotum na to co dzieje się w polskiej (i nie tylko) edukacji?

Adresaci: kadra zarządzająca w szkole/przedszkolu – dyrektorzy, zastępcy dyrektora, liderzy zespołów nauczycielskich, itd.

Sugerujemy, aby z jednej placówki zgłaszały się 2-3 osoby.

Termin: 19.03.2020, godz. 14.30 - 19.30

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.   Zajęcia będą prowadzone w formie seminaryjno-ćwiczeniowej.

Miejsce: MODN w Koninie, ul. Szymanowskiego 5

Warsztaty są nieodpłatne. Obowiązują zgłoszenia. Formularze zgłoszeniowe w wersji do pobrania i on-line dostępne na stronie www.modn.konin.pl  (w polu nr szkolenia wpisać „poza ofertą”).

Termin zgłoszeń: do 6 marca 2020 r. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

Prowadzący: Jolanta Fabisiak i Ewa Gryczman - konsultanci MODN

Cele warsztatów:

 1. Przybliżenie uczestnikom idei wspólnotowości w szkole/placówce oświatowej.
 2. Doskonalenie kompetencji  dyrektora /lidera w zakresie zarządzania zespołem.
 3. Wypracowanie algorytmu budowania i pielęgnowania wspólnoty szkolnej/przedszkolnej.

Treści warsztatów:

Moduł „Wspólnoty w szkole i przedszkolu – ale właściwie o co chodzi?”

 1. Wspólnota czy wspólnoty?  Wyznaczniki wspólnotowości.
 2. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zbieżność czy rozbieżność interesów?
 3. Integracja społeczności uczniowskiej i jej znaczenie.
 4. Współpraca nauczycieli.


Moduł „Budowanie i utrwalanie kultury szkoły”

 1.     Czym jest kultura szkoły? Sposoby budowania kultury szkoły, narzędzia diagnozy kultury szkoły, funkcjonowanie ludzi w grupie.
 2.     Współpraca jako warunek rozwoju – cechy efektywnego zespołu, etapy rozwoju zespołu, inicjowanie i wspieranie współpracy zespołowej.
 3.     Przewodzenie a zarządzanie  - podstawowe różnice.

Moduł „Budowanie i pielęgnowanie wspólnoty jako proces”

 1.     Diagnoza – jaki jest wspólny interes?
 2.     Planowanie –co robić i jak działać?
 3.     Nasza codzienność – działamy wspólnie.
 4.     Ewaluacja – czy i jak nam to wychodzi?
Utworzony 2020-02-11 Główna 64
Poprzedni
Następny

Menu