Koniński Festiwal Zawodów

I Koniński Festiwal Zawodów

W dniach 3-4 października 2019 roku w konińskich szkołach odbywa się pierwsza edycja Konińskiego Festiwalu  Zawodów. Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Konina i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty organizowane jest w ramach obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego Dz. U. z 2018 r. poz.1675). Biorą w nim udział wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe prowadzone przez Prezydenta Miasta Konina. Pomysłodawcą i koordynatorem jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie.

Przedsięwzięciu przyświecają dwa cele. Chcemy, by uczniowie klas ósmych konińskich szkół stojący przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej poznali wybrane zawody i kierunki kształcenia ogólnego, jakie oferują konińskie szkoły ponadpodstawowe. Działanie to ma również na celu przybliżenie treści i warunków, w jakich zdobywa się konkretne zawody, pokazanie jakie studia można podejmować po ukończeniu konkretnych profili w konińskich liceach.

Uczniowie klas ósmych, pod opieką nauczycieli, w ciągu dwóch dni odwiedzą wszystkie konińskie szkoły ponadpodstawowe, w których będą mogli zapoznać się z następującymi kierunkami kształcenia w liceach: humanistycznymi, artystycznymi, ścisłymi i naukami przyrodniczymi oraz kierunkami  kształcenia  zawodowego w szkołach technicznych: ochrona środowiska, teleinformatyka, budownictwo, gastronomia, mechatronika, informatyka, fryzjerstwo, mechanika, logistyka i ekonomia.

Nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych przedstawią prezentacje, pokazy, filmy oraz ćwiczenia praktyczne w pracowniach zawodowych, które w szczegółach mają przybliżać uczniom klas ósmych konkretne zawody i profile kształcenia. Przygotowane zostały również spotkania z pracodawcami.

Działania te mają służyć wspomaganiu uczniów w wyborze kierunku kształcenia, ale również ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego, które mają ułatwić im nie tylko uzyskanie pożądanego wykształcenia, ale i rozpoczęcie pracy w zawodzie. W ciągu godzinnych zajęć uczeń mógł nie tylko zapoznać się z charakterem wybranego kierunku kształcenia, ale zobaczyć również warunki nauki oraz zetknąć się z elementami praktyki zawodowej.

Działania mają charakter innowacyjny na terenie miasta Konina. Ich forma i treści  wynikają z zapisów przytaczanego na wstępie Rozporządzenia MEN, ale ich głównym celem jest wspomaganie uczniów i rodziców w decyzjach dotyczących dalszej edukacji.

Utworzony 2019-10-04 Główna 205
Poprzedni
Następny

Menu