Formularze

Poniżej przedstawiamy formularze zgłoszeniowe Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

FORMULARZE DO POBRANIA - należy pobrać, wypełnić, podpisać oraz:
- przesłać faxem (63 243 33 52);
- przesłać skan jako załącznik e-mailem (sekretariat@modn.konin.pl);
- dostarczyć osobiście do do sekretariatu MODN (godz. 8.00 - 15.00);
- przesłać pocztą tradycyjną (MODN, ul. Szymanowskiego 5, 62-510 Konin). 


FORMULARZ ON-LINE - wypełnić bezpośrednio

Menu