Sieci współpracy i samokształcenia

Co to jest sieć? – jest grupą (zbiorowością) osób pragnących wspólnie działać w sposób przez siebie określony dla realizacji samodzielnie wyznaczonego celu (celów), który w każdym czasie mogą modyfikować lub zmieniać

Dlaczego sieć współpracy i samokształcenia?

  • Nie wymaga żadnych czynności prawnych (np. rejestracja w KRS, statut, deklaracja członkostwa, składki członkowskie, etc.); wystarczy wyrażenie woli uczestnictwa w pracach sieci wyrażone w dowolny sposób
  • Ma płaską strukturę organizacyjną - nie ma dyrektora, zarządu, organu prowadzącego; wystarczy koordynator, który pełni funkcję organizatorską (nie zarządczą)
  • Relacje międzyludzkie w sieci oparte są na partnerstwie (nie ma podległości służbowej)
  • Sieć działa na zasadzie samoregulacji i samoorganizacji – członkowie sami ustalają zasady współpracy oraz zakres swoich działań (kiedy, gdzie, jak często i w jaki sposób będą się kontaktować)
  • Sieć jest procesem (przepływem, interakcją, relacją, więzią) a nie efektem. Liczą się zawodowe kontakty międzyludzkie, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, informacjami, zasobami , konfrontowanie poglądów, uczenie się niż wynikające z tego „twarde” efekty”.Zapraszamy do włączenia się we współpracę w sieciach współpracy i samokształcenia koordynowanych przez doradców metodycznych MODN:

Symbol sieci
Uczestnicy sieci
Koordynator sieci
Symbol sieciKD
Uczestnicy sieciKadra kierownicza szkół i przedszkoli (Klub Dyrektora)
Koordynator sieciJolanta Fabisiak
Symbol sieciEW
Uczestnicy sieciNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Koordynator sieciEdyta Miska-Mazgajczyk
Symbol sieciJPSP
Uczestnicy sieciNauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych
Koordynator sieciMałgorzata Chojnacka
Symbol sieciJPSPP
Uczestnicy sieciNauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych
Koordynator sieciMałgorzata Ptak
Symbol sieciJO
Uczestnicy sieciNauczyciele języków obcych
Koordynator sieciAnna Cieślak, Marta Hossa, Paulina Owsianna
Symbol sieciHWOS
Uczestnicy sieciNauczyciele historii i wos
Koordynator sieciAneta Bylewska-Kurek, Agnieszka Pietrowska
Symbol sieciPP
Uczestnicy sieciNauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Koordynator sieciJacek Kamiński
Symbol sieciWF
Uczestnicy sieciNauczyciele wf
Koordynator sieciAnna Kamińska
Symbol sieciESI
Uczestnicy sieciNauczyciele edukacji specjalnej i integracyjnej
Koordynator sieciBeata Woźniak
Symbol sieciNSS
Uczestnicy sieciNauczyciele specjaliści szkolni (pedagodzy i psycholodzy)
Koordynator sieciBeata Roskosz
Symbol sieciDZ
Uczestnicy sieciDoradcy zawodowi
Koordynator sieciDorota BugajczykDeklarację współpracy w sieci można złożyć poprzez:

  • bezpośredni kontakt z doradcą;
  • przesłanie e-maila na adres sekretariat@modn.konin.pl – w e-mailu należy podać: symbol sieci, nazwisko koordynatora sieci, dane kontaktowe osoby zgłaszającej się (imię, nazwisko, e-mail, tel.).

Menu