Informator - semestr II - do pobrania

SPOTKANIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

FORMY NIEODPŁATNE

terminadresaciforma spotkaniatematykamiejsce, godzinyprowadzący
9.03.nauczyciele języków obcychkonsultacje zespołoweJak kształtować sprawność czytania ze zrozumieniem?MODN, 
s. 236, 
godz. 15:30-16:30
Marta Hossa
Paulina Owsianna
9.03.nauczyciele wychowania fizycznego
 szkół ponadpodstawowych
konsultacje zespołoweWdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej - doświadczenia pierwszych miesięcyMODN,
s. 241, 
godz. 15.00-17.00
Anna Kamińska
9.03.specjaliści szkolnikonsultacje zespołoweWarsztat pracy pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowegoMODN,
s. 239,
godz. 14.00-15.00
Beata Roskosz
Dorota Bugajczyk
Beata Woźniak
11.03.nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejzajęcia otwarteZabawy matematyczne z elementami programowaniaSP 12,
s. 01,
godz. 13.40-14.25
Edyta Miska-Mazgajczyk
12.03.nauczyciele języków obcychzajęcia otwarteDeutsch mit Spass lernen. Nauka języka niemieckiego poprzez zabawę.SP 12
s. 104
godz. 13.30-14.45
Marta Hossa
Anna Kamińska
16.03.specjaliści szkolnikonsultacje zespołoweWarsztat pracy pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowegoMODN,
s. 236,
godz. 14.00-15.00
Beata Roskosz
Dorota Bugajczyk
Beata Woźniak
16.03.nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejwarsztaty metodyczneRozwijanie zainteresowań matematycznych - stacje zadaniowe, czyli bajki matematyczneMODN,
s. 241,
godz. 15.30
Edyta Miska-Mazgajczyk
17.03.nauczyciele historiikonsultacje zespołoweRozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się uczniówMODN,
s. 241 
godz. 15.00 - 16.30
Aneta Bylewska-Kurek
17.03.nauczyciele języka polskiego szkół podstawowychkonsultacje zespołoweRozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się uczniówMODN, 
s. 241 
godz. 15.00 - 16.30
Małgorzata Chojnacka
20.03.specjaliści szkolnisieć współpracyDziałania profilaktyczne w szkoleMODN/ZS CKU,
informacja później
godz. 10.00 – 14.00

Beata Roskosz
Dorota Bugajczyk
Goście 

23.03.nauczyciele wychowania fizycznego 
wszystkich typów szkół
warsztaty metodyczneRealizacja wymagań podstawy programowej w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji społecznych na lekcjach wychowania fizycznegoMODN,
s. 241, 
godz. 15.00-17.00
Anna Kamińska
23.03.nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowychkonsultacje zespołoweRealizacja nowej podstawy programowej – przykłady rozwiązań metodycznych

MODN,
s. 236,
godz. 15.30 - 17.00

Małgorzata Ptak
26.03.nauczyciele przedszkolakonsultacje zespołoweProfilaktyka logopedyczna w przedszkolu

MODN,
s.241,
godz. 16.00-17.30

Beata Woźniak
26.03.nauczyciele wos w szkole podstawowejwarsztaty metodyczneJak urozmaicić lekcje i zmotywować uczniów do nauki?

MODN,
s. 236,
godz. 15.30 - 17.00

Agnieszka Pietrowska
26.03.nauczycieli, doradców metodycznych, doradców zawodowych, konsultantówseminarium

O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole

obowiązkowa rejestracja:
https://eventmanago.com/event/0a680ea980a86d845b9f57a34ac9ffd2/konin-26032020-r--

Centrum Wykładowo - Dydaktyczne, Konin, ul. J. Popiełuszki 4,
sala Panoramiczna

Dorota Bugajczyk
31.03.doradcy zawodowi pracujący w szkołach oraz nauczyciele realizujący zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowegosieć współpracyDokumentacja szkolnego doradcy zawodowego

MODN,
s. 241,
godz. 14.30-16.30

Dorota Bugajczyk
terminadresaciforma spotkaniatematyka

miejsce, godziny

prowadzący
23.04.nauczyciele języków obcychkonsultacje zespołoweZadawać albo nie zadawać - oto jest pytanie?! Dylematy nauczyciela języka obcego związane z zadawaniem dobrej pracy domowej

MODN,
s.239,
godz. 15.30-16.30

Marta Hossa
Paulina Owsianna

Warsztaty dla kadry zarządzającej (dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy zespołów nauczycielskich) 


FORMY PŁATNE  - obowiązują zgłoszenia (szczegóły w Informatorze na II semestr), są jeszcze wolne miejsca

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

* Z przyjemnością informujemy, że w II semestrze br. szkolnego  będziemy kontynuować współpracę z Fundacją Familylab i jej trenerami w zakresie doskonalenia umiejętności i wiedzy pedagogicznej! Będziemy zgłębiać tajniki pedagogiki  Jespera Juula w obszarze komunikacji opartej na równej godności, będziemy uczyć się przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu w szkole. Nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej proponujemy naukę metod redukcji stresu i technik  ułatwiających wyciszenie grupy i poprawę kontroli emocji u dzieci. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenia  do 15 lutego 2020 r. (tematy nr 39, 40, 48 w informatorze).

* Szkolenie „Przygotowanie do nauczania kaligrafii”6.04.2020 r. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej/zainteresowani nauczyciele –  MODN w Koninie od 15:30 – 20:00 Edyta Miska-Mazgajczyk (temat nr 49)

KURSY INSTRUKTORA TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ TURYSTYKA PIESZA NIZINNA I TURYSTYKA ROWEROWA - SZCZEGÓŁY

Menu