Oferta

Informator - semestr I Wersja do pobrania

SPOTKANIA W NAJBLIŻSZYM CZASIE

FORMY NIEODPŁATNE

terminadresaciforma spotkaniatematykamiejsce, godzinyprowadzący
26.11.nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowychwarsztaty metodyczneSzkic krytyczny - projektowanie materiałów dydaktycznych

MODN,
s. 241,
godz. 15.30

Małgorzata Ptak
28.11.nauczyciele języków obcychkonsultacje zespołoweDobre praktyki - wdrażanie nowej podstawy programowejMODN, 
s. 239,
godz. 16.00-17.30
Marta Hossa
Paulina Owsianna
28.11.nauczyciele wos - szkoła podstawowa i ponadpodstawowakonsultacje zespołoweKształcenie kompetencji kluczowych uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwieMODN,
s. 236,
godz. 16.00-17.30
Agnieszka Pietrowska
29.11.doradcy zawodowi pracujący w szkołach, nauczyciele realizujący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowegokonsultacje zespołoweEfektywne wykorzystanie godzin przeznaczonych na lekcje z doradztwa zawodowegoMODN,
s. 241,
godz. 15.30-17.00
Dorota Bugajczyk
terminadresaciforma spotkaniatematykamiejsce, godzinyprowadzący
5.12.nauczyciele, logopedzikonsultacje zespołoweDobre praktyki - praca z uczniem z autyzmemMODN,
s. 241,
godz. 16.00-17.30
Beata Woźniak
10.12.nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowychkonsultacje zespołoweWnioski wynikające z realizacji programów nauczania do nowej podstawy programowejMODN,
s. 236,
godz. 15.30
Małgorzata Ptak
12.12.nauczyciele geografiiwarsztaty metodyczne

Wykorzystanie narzędzi TIK na lekcji geografii.
Uwaga! Uczestnicy przynoszą własne laptopy!

MODN,
s, 241,
godz. 16.00-17.30

Jacek Kamiński
terminadresaciforma spotkaniatematykamiejsce, godzinyprowadzący
20.01.nauczyciele języków obcychkonsultacje zespołoweUczeń z dysleksją na lekcjach języka obcegoMODN,
s. 241,
godz. 15.30-16.30
Marta Hossa
Paulina Owsianna


FORMY PŁATNE  - obowiązują zgłoszenia (szczegóły w Informatorze na I semestr), są jeszcze wolne miejsca

  • Szkolenie dla nauczycieli języków obcych "Jak dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia". Termin 25.11.2019. (zmiana!), godz. 16.00 - 19.00, sala 241.
  • Szkolenie dla nauczycieli wszystkich etapów kształcenia "Lekcja pod znakiem zapytania - jak zadawać inspirujące pytania?". Termin: 27.11.2019. (nr w Informatorze 48)
  • Szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne na wszystkich etapach kształcenia "Niekonwencjonalnie i nieszablonowo - pomysły na ciekawe zajęcia rewalidacyjne z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną". Termin 28.11.2019. godz. 15.00-20.00, s. 241 (nr w Informatorze 36)
  • Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych "Rozwijanie kompetencji cyfrowych - zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel w pracy nauczyciela". Termin 4.12.2019. godz. 15.30-19.30, MODN sala 241 (nr w Informatorze 53)
  • Szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalistów szkolnych "Agresja - niebezpieczne tabu" (seminarium nr 4). Termin: 10.12.2019. (nr w Informatorze 57)

Menu